معرفی کتاب 

      

 

 

 

نام کتاب : آمار و احتمال مقدماتی

مولف : جواد بهبودیان

تعداد صفحات : 348

توضیحات : کتابی خوب و مناسب برای آمار و احتمال مقدماتی و درس روش های مقدماتی آمار و برای تمام کسانی که می خواهند براساس ریاضی دبیرستان با مفاهیم آمار و احتمال مقدماتی آشنا شوند، می توانند از این کتاب استفاده کنند.

 

  عنوان کتاب : مبانی آمار ریاضی

مولف : دکتر احمد پارسیان

تعداد صفحات : 449

توضیحات : این کتاب برای آشنایی دانشجویان رشته آمار و سایر علاقمندان با مبانی اساسی آمار ریاضی تدوین شده. این کتاب منبع خوبی برای درسهای آمار ریاضی 1 و 2 برای دانشجویان کارشناسی آمار است.

 
 

نام کتاب : مبانی احتمال

نویسنده : شلدون راس

مترجمین : دکتر احمد پارسیان و دکتر علی همدانی

تعداد صفحات : 501

این کتاب با بهره گیری از مثال های متنوع دارای مسائل متعددی است که با وجود گذشت حدود 20 سال از انتشار اولین چاپ آن در این ویژگی منحصر به فرد است. متن کامل کتاب برای دروس احتمال و کاربرد و بخشی از آمار ریاضی 1 ایده آل است. اطلاع از محتویات این کتاب را برای دانشجویان رشته های مدیریت، اقتصاد، آمارحیاتی و ... نیز توصیه می کنیم.

 

 

   

عنوان کتاب : مقدمه ای بر تحلیل سری های زمانی

نویسنده : سی-چتفیلد

ترجمه : دکتر حسینعلی نیرومند و دکتر ابوالقاسم بزرگنیا

تعداد صفحات : 289

توضیحات : این کتاب می تواند به عنوان کتاب درسی دوره لیسانس یا فوق لیسانس یا برای محققین در سری های زمانی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب دانشی از اساس نظریه احتمال و استنباط آماری را فرض می گیرد.

 

 
 

نام کتاب : مفاهیم و روش های اساسی آمار ( آمار توصیفی ) با مقدمه ای بر نمونه گیری

مولف : علی مدنی

تعداد صفحات :408

توضیحات : این کتاب در واقع بخش آمار توصیفی، به همراه مقدمه ای بر نمونه گیری، به پیشنهاد مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی در طول همکاری نگارنده با آن مرکز تهیه شده است.هدف از تهیه این کتاب، کمک به کسانی است چون حسابرسان، محققان، مدیران، دانشجویان و مدرسان که ناگزیرند از مفاهیم اساسی آمار استفاده کنند.

 

   

عنوان کتاب : طرح و تحلیل آزمایش ها

مولف : داگلاس سی مونت گمری

ترجمه : دکتر غلامحسین شاهکار

تعداد صفحات : 758

توضیحات : این یک کتاب درسی مقدماتی در طرح و تحلیل آزمایش ها است. این کتاب برای کسانی است که اولین درس روشهای آماری را گذرانیده اند و به مفاهیم پایه ای توزیع های نرمال، t، مربع خی دو، و F و بازه های اطمینان ، آزمون های متعارف فرض ها آشنایی دارند. از این کتاب به عنوان درس دوم آمار برای دانشجویان دوره های کارشناسی مهندسی ، علوم طبیعی، ریاضی، زیست شناسی، و علوم اجتماعی می توان استفاده کرد.

 

     
 

عنوان کتاب :مقدمه ای بر تحلیل رگرسیون خطی

تالیف : داگلاس مونتگمری ، الیزابت پک

ترجمه : سید ابراهیم رضوی پاریزی

تعداد صفحات : 790

توضیحات : این کتاب به عنوان منبعی درسی برای یک دوره پایه در تحلیل رگرسیون خطی در نظر گرفته شده است. محتوای آن مشتمل بر مطالب استاندارد و همچنین مطالب جدیدتر و غیر قراردادی است.

 

   

عنوان کتاب : تحلیل رگرسیون غیر خطی و کاربردهای آن

 تالیف : داگلاس ام.بیز - دونالد جی.واتز

ترجمه : حجت رضایی پژند - ابولقاسم بزرگ نیا

تعداد صفحات : 387

این کتاب نظریه و کاربرد را در رگرسیون غیرخطی نشان می دهد. در این کتاب سه مبحث رگرسیون خطی بطور خلاصه ، رگرسیون غیرخطی قابل تبدیل به خطی و غیرخطی به صورت مبسوطی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

 
 

عنوان کتاب : آمار ناپارامتریک - روش تحقیق و نرم افزار آماری spss 10

تالیف : سید یعقوب حسینی

تعداد صفحات : 271

توضیحات : در این کتاب تمامی آزمون های آماری ناپارامتریک به تفضیل مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین علاوه بر تبیین نظری آزمون ها ، ااجرای این آزمون ها در نرم افزار آماری spss 10 نیز مورد تعمق قرار می گیرد.

 

   

عنوان کتاب : روش تحقیق در روان شناسی و علوم اجتماعی

تالیف : دکتر علی دلاور

تعداد صفحات : 274

توضیحات : این هم یک کتاب خوب که تاکنون بیش از ده بار تجدید چاپ شده  برای کسانی که علاقمند به مفاهیم عام پژوهش و روش های تحقیق هستند ، بویژه رشته های روان شناسی و علوم تربیتی.

 

   
 

عنوان کتاب : مقدمه ای بر بررسیهای نمونه ای

تالیف : شیفر- مندنهال - آت

ترجمه : دکتر ارقامی - دکتر سنجری - دکتر بزرگنیا

تعداد صفحات : 435

توضیحات : این کتاب برای استفاده دانشجویانی نوشته شده است که دارای اطلاعات محدودی در زمینه ریاضیات هستند ، و بر جنبه های عملی مسایل تاکید بیشتری می شود.

 

  عنوان کتاب : نظریه و روش های نمونه گیری

تالیف : اس . سمپس

ترجمه : دکتر حسینعلی نیرومند

تعداد صفحات : 218

توضیحات : در این کتاب سعی شده جنبه های نظری بررسی های نمونه ای برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد آمار به شکلی شفاف نشان داده شود.

   
 

 عنوان کتاب : آمار کاربردی و زبان برنامه نویسی SAS

تالیف : دکتر حمید رضا نواب پور

تعداد صفحات : 317

 این کتاب به نرم افزار SAS تحت DOS می پردازد. با وجود مراجع کمی که در این زمینه وجود دارد منبع خوبی است.

 

   

عنوان کتاب : مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد آمار

گردآورندگان :  کمال حسن نژاد و نادر رنجبری

تعداد صفحات : 504

توضیحات : این جلد اول از این سری کتاب ها است که شامل سوالات کنکور از سال 1377 تا 1381 است و جلد دوم آن شامل سوال های کنکور از سال 1382 تا 1383 همراه پاسخ های تشریحی است.