صفحه اول

ساعات و فركانسهاي پخش راديو فارسي آمريكا

BBC ساعات و فركانسهاي پخش راديو فارسي 

ساعات و فركانسهاي پخش راديو فارسي آلمان

جدول برنامه های راديو و تلويزيونی

  

   

                        

صداي آمريكا

 

BBC اخبار فارسي راديو

  تلويزيون ملي ايران

ميزگردی با شما

  بامدادی   http://www.nationaliraniantv.com/ 

ميزگردی با شما - پخش زنده

 نيمروزی  

پژواك سوئد

آرشيو برنامه ها

 آسيای ميانه   http://www.sr.se/rs/min/sounds/pejvak.ram 

برنامه بامدادی - ساعت اول

 شامگاهی    تلويزيون ايرانيان

برنامه بامدادی - ساعت دوم

 روز هفتم    http://www.irtv.com/ 

برنامه ويژه نخست

   

پر شنونده ترين راديو ايراني لس آنجلس

برنامه ويژه دوم

    http://www.670amkirn.com

برنامه شامگاهی

     راديو طپش
        http://www.radiotapesh.com/ 
        راديو آلمان
         http://www.dwelle.de/persian/Welcome.html 
        راديو اروپاي آزاد
        http://www.rferl.org/bd/ir/realaudio/archives.html 
        راديو فرانسه
        http://rfimedias.francelink.com:8080/ramgen/rfi/rfi-farsi2000.ra 

راديو

راديو آزادي

http://www.radioazadi.org/ 

صداي ملي ايران

http://www.radiosedayemelliiran.com/live.asx 

راديو برابري

http://www.barabari.net/ 

سيماي آشنا

http://www.gharibafshar.com/ 

پخش زندة راديو اروپاي آزاد

http://www.rferl.org/realaudio/c11.ram 

پخش زندة راديو ايران : آمريكا

http://www.krsi.net/radio/Radio_Sedaye_Iran_Live_10.asx 

راديو انترناسيونال

http://www.radio-international.org/ 

راديو اسرائيل

http://www.radis.org/ 

پخش زنده راديو اسرائيل

http://israelradio.org/iri.ram 

 تلويزيون ملي

http://www.mellitv.com/ 

آواي ايران -پاريس

www.avairan.com 

صداي فارسي كانادا http://www.persianvoice.ca/

راديو همبستگي از سوئد

http://home.bip.net/radiohambastegi/ 

راديو پيام

http://www.irib.com/radio/LiveBroadcast/audio04a.ram 

راديو جوان

http://www.irib.com/radio/LiveBroadcast/audio05a.ram 

راديو معارف

http://www.irib.com/radio/LiveBroadcast/audio08a.ram 

راديو قرآن http://www.irib.com/radio/LiveBroadcast/audio03a.ram 
راديو ورزش http://www.irib.com/radio/LiveBroadcast/audio09a.ram 
راديو فرهنگ http://www.irib.com/radio/LiveBroadcast/audio07a.ram 
تلويزيون
تلويزيون جمهوري اسلامي ايران http://www.irib.com/tv/home.htm 
تلويزيون ايرنا http://www.irna.com/tv/ 
شبكه 1 http://www.irna.com/tv/ch1.ram 
شبكه 3 http://www.irna.com/tv/ch3.ram 
اخبار فارسي ساعت ده و نيم ايرنا http://www.irna.com/tv/2230.ram 
اخبار انگليسي ساعت يازده ايرنا http://www.irna.com/tv/2300.ram 
تلويزيون ايراني ها در برلين http://www.irtv-berlin.de/ 
برنامه هاي تلويزيون ايرانيان http://www.irtv.com/tv/thisweekprogram.asx 
تلويزيون همزبان از تورنتو كانادا http://www.iranzameentv.com/iranzameentv/index.htm 
جام جم http://www.jaamejam.com/ 
تلويزيون نيما http://www.nimatv.com/ 
NITV http://www.nitv.tv/ 
نيمروز http://www.nimrooz.com/ 
اميد http://www.omid.com/ 
تلويزيون پارس http://www.parstvnetwork.com/ 
تلويزين صداي آمريكا http://www.voa.gov/worldnet/ramfiles/Farsilv.ram 
برنامه هاي اين هفته تلويزيون فارسي آمريكا http://www.voa.gov/stream/voa/nenaf/fars/fars1800v.ram 
برنامه هاي هفته قبل تلويزيون فارسي آمريكا http://www.voa.gov/stream/voa/nenaf/fars/fars1801v.ram 

 

برنامه هاي راديو صداي آمريكا

فرکانسهائی که برنامه های بخش فارسی بر روی آنها پخش ميشود:

برنامه بامدادی : UTC0300-0500

9835 11985 17855 کيلو هرتز

فوق العاده اول : UTC1130-1230

15545 17625 21770 کيلو هرتز

فوق العاده دوم : UTC 1430-1530

9555 15750 17870 کيلو هرتز

شامگاهی ساعت اول : UTC 1700-1800

9680 12030 15145کيلو هرتز

شامگاهی ساعت دوم: UTC1800-1900

 

972 9680 12030 15145کيلو هرتز

 Go Up

Go Up

راديو فارسي آلمانبخش اول: ۱۳:۳۰ تا ۱۴ به وقت ايران
بخش اول برنامه فارسى صداى آلمان را ميتوانيد از طريق اينترنت و يا از
طريق امواج كوتاه و همچنين از طريق ماهواره دريافت نماييد:
امواج كوتاه: ۲۱۶۴۰، ۱۷۸۶۰، ۱۷۸۱۰ كيلو هرتس
ماهواره هاى:
HOTBIRD 6a
HOTBIRD 6d
ASIASAT II
INTELSAT 707


بخش دوم: ۱۷ تا ۱۷:۳۰ به وقت ايران
بخش دوم برنامه فارسى صداى آلمان را ميتوانيد از طريق اينترنت و يا از
طريق امواج كوتاه و همچنين از طريق ماهواره دريافت نماييد:
امواج كوتاه: ۱۷۴۸۵، ۱۲۰۱۵ كيلو هرتس
ماهواره هاى:
HOTBIRD 6a
HOTBIRD 6d
ASIASAT II
INTELSAT 707


بخش سوم: ۲۱:۳۰ تا ۲۲:۳۰ به وقت ايران
بخش سوم برنامه فارسى صداى آلمان را ميتوانيد از طريق اينترنت و يا از
طريق امواج كوتاه و همچنين از طريق ماهواره دريافت نماييد:
امواج كوتاه: ۷۱۷۵، ۵۹۶۵ كيلو هرتس
ماهواره هاى:
ASTRA 1f
HOTBIRD 6d
ASIASAT II
INTELSAT 707

Go Up